۱۱۶ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن به شهرستان خواف تخصیص یافت

۱۱۶ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن به شهرستان خواف تخصیص یافت

فرماندار شهرستان خواف گفت : ۱۱۶ میلیارد تومان در دو مرحله از محل حقوق دولتی معادن سنگان ، جهت توسعه زیر ساختها و اجرای طرحهای زیربنایی اختصاص یافت. مهدی عباسپور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از خواف اظهارداشت :با تلاش بی وقفه و شبانه روزی مدیران شهرستانی در تخصیص اعتبارات از محل حقوق دولتی معادن سنگ آهن

عدم تاثیر سرما برفعالیت مجتمع سنگ آهن سنگان خواف

عدم تاثیر سرما برفعالیت مجتمع سنگ آهن سنگان خواف

دکترگل محمدی سرپرست مجتمع سنگ آهن سنگان گفت: هر چند در این ایام سرما و یخبندان بر این منطقه حاکم است اما این امر هیچگونه تاثیری در روند فعالیت معدن سنگان خواف نداشته و به منظور اینکه فرآیند تولید ادامه داشته باشد تمامی همکاران اعم از سرمایه گذاران، پیمانکاران و سایر نیروهای خدوم با قوت