گام اول برای «خواف جدید» برداشته شد

گام اول برای «خواف جدید» برداشته شد

استاندار خراسان رضوی گفت: احداث صنعت شهر و واحدهای مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در شهرستان خواف، گام اول برای «خواف جدید» خواهد بود و با برنامه‌ریزی انجام شده و الحاق زمین‌های جدید به این شهر یک شهر جدید به کشور معرفی خواهد شد. به گزارش خواف نیوز به نقل از اداره کل روابط