نخستین جراحی مغز و اعصاب در شهرستان خواف انجام شد

نخستین جراحی مغز و اعصاب در شهرستان خواف انجام شد

رییس شبکه بهداشت و درمان خواف گفت: نخستین عمل جراحی مغز و اعصاب این شهرستان یکشنبه شب در بیمارستان ۲۲ بهمن انجام شد. به گزارش خواف نیوز علی اکبر شاهقاسی طی گفت و گو با خبرنگاران افزود: بعد از راه اندازی اتاق عمل جراحی چهارم (مغز و اعصاب) به تازگی در بیمارستان ۲۲ بهمن خواف