دسته: هواشناسی
پیش بینی هوای سه شنبه ۹۸/۰۲/۱۰ خواف

☀️فرداسه شنبه ۹۸/۰۲/۱۰ 🌤آسمان شهرستان خواف درطول روزغالبا #صاف گاهی کمی ابری ودرشب وزش بادموقتی نسبتاشدیدخواهدبود.دربعدازظهربرخی نقاط (بیشترارتفاعات)احتمال رگبارخفیف وجوددارداماآسمان غالب نقاط شهرستان صاف وبدون بارش خواهدبود. همچنان رونددماافزایشی هست پیش بینی میشودامشب دمادرسردترین ساعات به ۱۶ درجه بالای صفروفرداظهربه ۲۶ درجه بالای صفربرسدکه روز #نسبتاگرمی راخواهیم داشت. ✅شرایط جهت اکثرفعالیتهای روزمره،کشاورزی وساختمانی مناسب میباشد. […]

پیش بینی هوای خواف در روز چهارشنبه ۹۸/۲/۴

پیش بینی هوای خواف در روز چهارشنبه ۹۸/۲/۴ فرداآسمان شهرستان خواف غالباصاف گاهی کمی ابری خواهدبودبعضی ساعات احتمال رگبارباران همراه رعدوبرق گاهی تگرگ زودگذروموقتی دربرخی نقاط شهرستان بیشتربخش سلامی ومرکزی دورازانتظارنیست.وزش بادنیزبیشتردربخش سنگان وبرخی نقاط جنوب جلگه زوزن بعضی ساعات شدیدخواهدبود. امشب نیزضمن وزش بادشدیدبرخی نقاط نیمه شمالی وشرقی شهرستان همچنان احتمال بارشهای رگباری موقتی […]

پیش بینی هوای خواف در روزهای آتی

پیش بینی هوای خواف در روزهای آتی نقشه های هواشناسی نشان دهنده نفوذموجی ناپایدارازفردابه جو شهرستان خواف می باشدکه پیامدان برای خواف بصورت زیرپیش بینی میشود. فردادوشنبه بعضی اوقات وزش بادشدیددربرخی نقاط همراه گردوخاک ازبعدازظهررشدابردرشب احتمال بارش پراکنده می باشد سه شنبه بعضی اوقات وزش بادشدیدبرخی نقاط احتمال گردوخاک وبارش باران چهارشنبه ابری نیمه ابری […]

پیش بینی هوای فرداجمعه ۹۸/۱/۳۰

پیش بینی هوای فرداجمعه ۹۸/۱/۳۰ آسمان شهرستان خواف درطول روزغالباابری و وزش بادنسبتاشدیدبرخی نقاط بیشترنیمه شرقی (بخش سلامی- مرکزی وارتفاعات سنگان)احتمال بارش پراکنده پیش بینی میشود. وزش باددرنقاط مستعدباعث خیزش گردوغبارخواهدشد. منبع: کانال هواشناسی خواف

🌨وضعیت هوای خواف در سه شنبه ۹۸/۱/۲۷

  🌨وضعیت هوای خواف در سه شنبه ۹۸/۱/۲۷ ⬅️آسمان شهرستان خواف درصبح ابری برخی نقاط بارندگی ومه صبحگاهی بتدریج کاهش ابردرعصرمجددرشدابرواحتمال بارندگی درارتفاعات.امشب نیزبارشهاباشدت وضعف درشهرستان ادامه خواهدداشت. ⬅️ان شاءالله روزجمعه هفته جاری یک موج بارشی ضعیف واواسط هفته آینده موج قویتری واردشهرستان خواهدشد که جزئیات آن فرداباطلاع عزیزان خواهدرسد. 🌹بااحترام- اسماعیل میرزاده🌹 منبع: کانال […]

آخرین وضعیت جوی خواف

  🌨آخرین وضعیت جوی شهرستان خواف🌦 ⬅️سامانه ناپایدارجوی که ازروز شنبه واردشهرستان خواف شدوناپایداریهایی بصورت وزش بادوبارش باران ودرنقاط جنوبی شهرستان تگرگ ورعدوبرق رابهمراه داشت نفسهای آخرش رامی کشد. این موج امروز بعدازظهرنیزهمچنان درسطح شهرستان فعال خواهدبودوبارندگیهایی رادرغالب نقاط شهرستان باشدت وضعف خواهدداشت. عمده بارشهادرجنوب ،شرق وشمال(بخش سنگان ،مرکزی، سلامی بویژه دنباله ارتفاعات باخرز) شهرستان […]

توصیه های کاربردی هواشناسی خواف برای روزهای آینده

  🌨توصیه های هواشناسی کاربردی شهرستان خواف 📆تاریخ :۹۸/۱/۲۴ ۱- اتخاذ تدابیر لازم جهت تجهیز واستحکام گلخانه ها و سالن های پرورشی به جهت بارش ووزش بادنسبتاشدید ۲- خودداری ازفعالیتهای ساختمانی ازجمله بتن ریزی ازامروز۲۴/۱/۹۸ تاسه شنبه ۳-خودداری از عملیات محلول پاشی و سم پاشی ازامروز۲۴/۱/۹۸ تاسه شنبه ۴- خودداری از چرای دام در حاشیه […]

هشدار هواشناسی به همشهریان خوافی!

  هشدار مهم : همشهریان محترم سطح شهرستان خواف : تقویت سامانه بارشی وگسترش آن به جوشهرستان خواف ازبعدازظهرشنبه وتداوم آن باشدت وضعف تاسه شنبه. ( این سامانه قوی تر از سامانه های قبلی است ) شدت بارشهاازبامدادیکشنبه تادوشنبه شب بااحتمال آبگرفتگی وسیلاب درسطح شهرستان. امشب تمرکز بارشهادرجلگه زوزن وسنگان میباشد. بامداد فردانیزدرخواف تشدید میشود.وزش […]

وضعیت هوای خواف در روز شنبه ۲۴ فروردین

🌤وضعیت هوای خواف🌤 شنبه: ۹۸/۱/۲۴ آسمان شهرستان خواف درطول روز غالباابری گاهی وزش باد برخی ساعات همرا بارش باران. شدت بارشهاروز یکشنبه ودوشنبه می باشد. منبع: کانال هواشناسی خواف

وضعیت هوای امروز پنج شنبه ۹۸/۱/۲۲ خواف

وضعیت هوای امروزپنج شنبه ۹۸/۱/۲۲ خواف آسمان شهرستان خواف امروزبدلیل کاهش دمای اندک ورطوبت کافی درصبح مه آلودوبتدریج ازغلظت آن کاسته شده وآسمان درطول روزغالباآفتابی بعدازظهرافزایش ابرپیش بینی میشود. برای بعدازظهربرخی نقاط(ارتفاعات) احتمال بارش وجودداردکه قابل ملاحظه نیست. فردابعدازظهراحتمال بارشهای رگباری دربرخی نقاط شهرستان دورازانتظارنیست. منبع: کانال هواشناسی خواف

پایگاه خبری خواف نیوز – اخبار شهرستان خواف | سیاسی، فرهنگی،هنری، اجتماعی، ورزشی