ماجرای کشف جوان مفقود شده پس از ۲ روز

ماجرای کشف جوان مفقود شده پس از ۲ روز

بخشدار جلگه زوزن از توابع شهرستان خواف گفت: «جوان مفقود شده اهل خواف، پس از ۲ روز جست‌وجو در ارتفاعات این شهرستان پیدا شد.» غلامعلی صالحی سلامی اظهار کرد: جوان مفقود شده اهل خواف، در حالی که بیهوش شده بود بعد از ۲ روز جستجو در ارتفاعات روستای باغ بخشی این شهرستان پیدا شد و

چیزی یافت نشد !