دفاتر اسناد رسمی شهرستان خواف

مشخصات دفاتر اسناد رسمینام و نام خانوادگیتلفنآدرس
دفتر اسناد رسمی 1 خوافمجتبی عرب نیاز آبادی54228176خراسان رضوی – خواف – خیابان شهاب – نبش کوچه پیر احمد
دفتر اسناد رسمی 2 خوافاحمد شرافتمند54227444 خراسان رضوی – خواف – شهاب – شهاب 7- طبقه فوقانی پاساژ معتبر
دفتر اسناد رسمی 3 خوافعلی مهری سلامی54323419خراسان رضوی – خواف – خیابان امام رضا-روبروی بسیج-طبقه2
دفتر اسناد رسمی 4 خوافغلام نبی شهیدی54124720خراسان رضوی – خواف – شهر سنگان، خیابان امام خمینی – میدان شهداء، ساختمان مرادیان
دفتر اسناد رسمی 5 خوافسعیده زنگنه قاسم آبادی5724949خراسان رضوی – خواف – خیابان امام رضا بین امام رضا 15 و 17 – خراسان رضوی شهرستان خواف شهر قاسم آباد خ امام رضا بین امام رضا 15 و 17
دفتر اسناد رسمی 6 خوافحامد طلایی54233485خراسان رضوی – خواف – خواف.خیابان شهاب .نبش شهاب 9
دفتر اسناد رسمی 13 خوافمحسن احسانی رودی54225212خراسان رضوی – خواف – حافظ ابرو – خواف خیابان حافظ ابرو نرسیده به تقاطع رودکی ساختمان طلایی طبقه 2
دفتر اسناد رسمی 44 خوافعبدالله آهنگرزاده برآبادی54227007خراسان رضوی – خواف – خیابان شهاب – خیابان شهاب-روبروی ساختمان جدیدبانک ملی-طبقه فوقانی پاساژحیدری