شهرستان خواف در ۲۵۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد مرکز استان خراسان رضوی ایران و جنوبی ترین شهرستان خراسان رضوی می‌باشد. شهرستان خواف در كنار مرز ايران و افغانستان‌ قرار دارد. اين شهرستان از شمال به شهرستان های تايباد و تربت حيدريه، از باختر به شهرستان های رشتخوار و گناباد، از جنوب به شهرستان قاينات و از خاور به افغانستان محدود است. گستردگی این شهرستان در بین۵۹درجه و ۲۱دقیقه تا ۶۰ درجه و ۵۶ دقیقه طول و ۳۳درجه و۵۳ دقیقه تا ۳۴درجه و ۵۷دقیقه عرض جغرافیایی می باشد.

وسعت  شهرستان  ۷۹/۹۷۹۶ كيلومتر مربع بوده كه ۴۲/۸ در صد از مساحت استان را دارا ميباشد و.مرکز آن شهرخواف است كه  در ۶۰ درجه و۸ دقیقه طول و ۳۴ درجه و ۳۶ دقیقه عرض جغرافیایی و ارتفاع ۹۷۰ متر از سطح دریا قرار گرفته است . فاصله این شهر تا شهر مشهد ۲۶۲ کیلومتر و تا تربت حیدریه ۱۲۰ کیلومتر می باشد .   این شهرستان با چهار بخش مرکزی، سنگان، جلگه زوزن و سلامی در نوار مرز شرق ایران قرار دارد و ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد

پایگاه خبری خواف نیوز – اخبار شهرستان خواف | سیاسی، فرهنگی،هنری، اجتماعی، ورزشی