جغرافیای خواف

 شهرستان خواف در 250 کیلومتری جنوب غربی مشهد مرکز استان خراسان رضوی ایران و جنوبی ترین شهرستان خراسان رضوی می‌باشد. شهرستان خواف در كنار مرز ايران و افغانستان‌ قرار دارد. اين شهرستان از شمال به شهرستان های تايباد و تربت حيدريه، از باختر به شهرستان های رشتخوار و گناباد، از جنوب به شهرستان قاينات و از خاور به افغانستان محدود است. گستردگی این شهرستان در بین59درجه و 21دقیقه تا 60 درجه و 56 دقیقه طول و 33درجه و53 دقیقه تا 34درجه و 57دقیقه عرض جغرافیایی می باشد.

وسعت  شهرستان  79/9796 كيلومتر مربع بوده كه 42/8 در صد از مساحت استان را دارا ميباشد و.مرکز آن شهرخواف است كه  در 60 درجه و8 دقیقه طول و 34 درجه و 36 دقیقه عرض جغرافیایی و ارتفاع 970 متر از سطح دریا قرار گرفته است . فاصله این شهر تا شهر مشهد 262 کیلومتر و تا تربت حیدریه 120 کیلومتر می باشد .   این شهرستان با چهار بخش مرکزی، سنگان، جلگه زوزن و سلامی در نوار مرز شرق ایران قرار دارد و 123 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد