آگهی مزایده عمومی شهرداری خواف

آگهی مزایده عمومی شهرداری خواف

آگهی مزایده عمومی ( نوبت اول) شهرداری خواف در نظر دارد به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها و موافقت نامه شورای محترم اسلامی شهر خواف تعدادی از واحدهای مسکونی و تجاری و … واقع در سطح شهر خواف را از طریق مزایده عمومی (کتبی ) به صورت رهن و اجاره به متقاضیان واجد

چیزی یافت نشد !