شبکه هیسپان تی وی پخش می کند؛ آشنایی با خواف و صنایع و غذاهای آن در برنامه «ایران»

شبکه هیسپان تی وی پخش می کند؛ آشنایی با خواف و صنایع و غذاهای آن در برنامه «ایران»

  شبکه هیسپان تی وی پخش می کند؛ آشنایی با خواف و صنایع و غذاهای آن در برنامه «ایران» «ایران» هیسپان تی وی، این هفته مخاطبان خود را میهمان و مسافر شهرستان خواف از توابع مشهد در استان خراسان رضوی خواهد کرد به گزارش خواف نیوز به نقل از روابط عمومی هیسپان تی وی، برنامه

چیزی یافت نشد !