صدای شهروند

صدای شهروند

1⃣🎤 شهرداری محترم روی سطل های زباله حاشیه خیابانها درب نصب کند و هرهفته یکبار آنها را شستشو دهد هم خیلی کثیف هستند و هم اطراف آن پر از حشرات است !!!2⃣🎤 خواستم از مسئولین خواف سوال کنم چه سرگرمی و تفریحی برای جوانان مهیا کرده اند؟؟؟ پارک ، مکان مطالعه ، ایجاد ورزشهای گروهی

چیزی یافت نشد !