60هزارماسک توسط گروه های همیار زنان سرپرست خانواربهزیستی خواف و با کمک یک شرکت معدنی تولید می شود

60هزارماسک توسط گروه های همیار زنان سرپرست خانواربهزیستی خواف و با کمک یک شرکت معدنی تولید می شود

به گزارش خواف نیوز به نقل از روابط عمومی بهزیستی خواف ۶۰ هزار ماسک توسط گروههای همیار زنان سرپرست خانوار در شهر خواف تولید می شود یک شرکت معدنی در راستای ایجاد اشتغال و حمایت از جامعه هدف بهزیستی مواد اولیه تولید ماسک شامل لایکو، طاقه، کش را به صورت رایگان در اختیار گروه هدف

چیزی یافت نشد !