درباره خاندان کلالی، میراث‌داران «نصرت‌الملک» و «شوکت‌الدوله»

درباره خاندان کلالی، میراث‌داران «نصرت‌الملک» و «شوکت‌الدوله»

چنار وسط خیابان «خسروی‌نو» را که قطع کردند، نام «نصرت‌الملک» هم با آن افتاد؛ «شوکت‌الدوله»، اما این شانس را داشت تا نامش همچنان بماند روی کوچه‌ای که روزگاری خانه‌اش بود و محل رفت‌وآمدش. از دو حکمران خراسانی خاندان «کلالی» فقط همین در جغرافیای مشهد باقی مانده است؛ شهری که اعقاب و نواده‌هایشان هنوز در آن

چیزی یافت نشد !