غلامرضا مبین، نماینده خواف در مجلس شورای ملی در دوره های بیست و یکم و بیست و دوم

غلامرضا مبین، نماینده خواف در مجلس شورای ملی در دوره های بیست و یکم و بیست و دوم

فرزند حاج غلامعلى مبین، مالك و تاجر در 1298 در مشهد تولد یافت. تحصیلات مقدماتى و متوسطه را در مشهد پایان داده وارد دانشكده حقوق تهران شد و لیسانس در علوم قضائى گرفت. براى ادامه تحصیل به سویس رفت و از دانشگاه ژنو درجه دكترا در رشته حقوق دریافت كرد. پس از ورود به ایران

چیزی یافت نشد !